V-Akadémia

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NAPPALI TAGOZATOS ÉPÍTŐMÉRNÖK HALLGATÓK RÉSZÉRE A V-HÍD ZRT. TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A magyarországi vasútépítés piacvezető szereplője, a V-Híd Zrt. ösztöndíj pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának alapszakos és mesterszakos hallgatói számára. A V-Híd Zrt. a magyarországi építőipar egyik legfiatalabb, dinamikusan fejlődő vállalata, amely az ország számos pontján valósít meg európai uniós és hazai finanszírozású projekteket egyaránt. Célkitűzései között szerepel többek között a nemzetközi üzleti terjeszkedés, valamint az utánpótlás-nevelés támogatása is.

A PROGRAM CÉLJA

A program a tehetséges és rátermett építőmérnök hallgatók támogatása, szakmai fejlődésük elősegítése és gyakorlati ismereteik bővítése érdekében jött létre. A hallgatók mellé mentorokat jelölünk ki, akik szakmai tapasztalataikkal segítik a közös munkát. A pályázati időszak alatt a V-Híd Zrt. heti 8 órás feladatot biztosít hibrid munkavégzésben. A támogatás 1 évre szól, melyet pályázati úton lehet elnyerni. A benyújtott pályázatokat egy, a V-Híd Zrt. képviselőiből és a BME Építőmérnöki Karának oktatóiból álló Szakmai Bizottság bírálja el. A Szakmai Bizottság összesen 3 hallgatót részesít ösztöndíjban.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázati időszak 2022. július 15-től szeptember 5-ig tart. A pályázatokat a Szakmai Bizottság várhatóan 2022. szeptember 12-én bírálja el, az eredményről valamennyi pályázó e-mail-ben értesül. A programban az a hallgató vehet részt, aki a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel, és akit a pályázata alapján a Szakmai Bizottság kiválaszt.

A pályázónak ezen feltételeknek szükséges megfelelnie:

  • aktív hallgatói jogviszony a BME Építőmérnöki Karán; alapszakos 3. vagy 4. éves, vagy mesterszakos hallgató;
  • legalább 3.4 halmozott súlyozott tanulmányi átlag;
  • mintatanterv szerint alapképzésen az 1., 2. és 3. félévekben előírt törzstárgyak teljesítése; hiánytalan pályázat benyújtása.

A pályázatok kötelező tartalmi elemei:

  • Neptun rendszerből lekért leckekönyv;
  • Hallgatói jogviszony igazolása;

A pályázat elbírálásában előnyt jelent a meglévő vagy folyamatban lévő TDK dolgozat, megjelent vagy megjelenés alatt álló szakmai publikáció, demonstrátori, illetve szakkollégiumi tevékenység, továbbá releváns szakmai gyakorlat vagy tapasztalat.
A pályázatokat a v-akademia@vhid.hu e-mail címre elektronikus úton szükséges benyújtani 2022. szeptember 5. 23:59-ig.

A támogatott hallgatókat havi bruttó 200.000 Ft ösztöndíj illeti meg.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További információkért kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot Hock Benedek (benedek.hock@vhid.hu) kollégánkkal.